اعطای جوایز برندگان قرعه کشی فستیوال مای در شهروند